MELAYANI JENIS-JENIS PROSES KEPENDUDUKAN:

* KETERANGAN KELAHIRAN

* KETERANGAN KEMATIAN

* DAN PERMOHONAN KEPENDUDUKAN YANG BERSIFAT MENGETAHUI KEPENDUDUKAN

MELAYANI PERIJINAN

* MENGETAHUI SURAT PERNYATAAN KETERANGAN IJIN USAHA

* MENGETAHUI SURAT PERNYATAAN KETERANGAN DI PERBANKAN

MELAYANI PERMOHONAN JENIS-JENIS NTCR

* NIKAH TALAK CERAI RUJUK

MELAYANI PERMOHONAN PERNYATAAN KETERANGAN WARIS